SAKARYASPOR LİSANSLI ÜRÜNLERİNİN TEK ADRESİ DÜKKAN54
DÜKKAN54
2000 TL VE ÜZERİ SİPARİŞLERDE KARGO ÜCRETSİZ

Üyelik ve Gizlilik Politikası

Sakaryaspor Sportif Hizmetler TİC. ve SAN. A.Ş.´ne  ait Dükkan54 ve işbu www.dukkan54.com.tr alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

www.dukkan54.com.tr internet sitesini (bundan böyle Web Sitesi olarak anılacaktır) ziyaret ederek, işbu Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşullarında belirtilenleri kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, bunlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz veya defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Dükkan54, işbu Kullanım Koşullarını ve Web Sitesinde yer alan her tür içeriği Web Sitesini ziyaret edenlere herhangi bir ihbar veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Kullanım Koşullarındaki değişikliklerin yayınlanmasından sonra dahi Web Sitesini kullanmaya devam edilmesi bu değişikliklerin ziyaret edenler tarafından kabul edildiği anlamına gelecektir.
1. TANIMLAR

 Hizmet(ler): Dükkan54 ve Dükkan54´ün sunduğu hizmetler hakkında bilgi vermek amacıyla Web Sitesinde sunulan uygulama anlamına gelir.

İçerik: Web Sitesinde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

Kullanıcı: Web Sitesini ziyaret eden ve/veya kullanan tüm gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelir.

Web Sitesi: www.dukkan54.com.tr alan adından oluşan Dükkan54 tarafından işletilen internet sitesi anlamına gelir.
2. HİZMETLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI

2.1.Kullanıcı, Web Sitesinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

2.2.Kullanıcı, Web Sitesi dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Dükkan54´ün ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

2.4.Dükkan54, Gizlilik Politikasında belirtilen koşul ve şartlar çerçevesinde ve belirtilen amaçlar ile sınırlı olacak şekilde kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, açık rıza alınması kaydıyla tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim ve pazarlama faaliyetlerinde kullanabilir. Dükkan54 aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, Web Sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

2.5.Dükkan54, siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı, kullanım amacı ve üçüncü kişilere yapılacak olan veri aktarımlarına ilişkin detaylı bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için  Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

2.6.Web Sitesinin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Web Sitesinin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde siteye erişim sağlanmaya çalışılması, Web Sitesi üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Web Sitesinin ve içeriğinin, işbu Kullanım Koşullarında belirlenen koşul ve sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; böyle durumlarda Dükkan54´ün her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde, Dükkan54, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu tür kullanımlar sonucu oluşan zararları tazmin ile bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

2.7.Kullanıcı, Web Sitesinde verilen Hizmetlerin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan Dükkan54´ün sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 Bu Web Sitesinde yer alan her türlü tasarım, metin, görsel, resim, video, imge, html kodu ve diğer kodlar gibi telif haklarına tabi unsurların manevi ve mali hakları (21.md İşleme Hakkı, 22.md Çoğaltma Hakkı, 23.md Yayma Hakkı, 24.md Temsil Hakkı ve 25.md İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı) ya Dükkan54´e aittir veyahut da Dükkan54 tarafından alınan lisans dahilinde kullanılmaktadır.

 Kullanıcılar, Dükkan54´ün hizmetlerini, Web Sitesindeki telif haklarına tabi unsurları yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Dükkan54´ün hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Web Sitesinde telif haklarına tabi unsurlar, çoğaltılamaz, işlenemez veya dağıtılamaz.

 Web Sitesinde yer alan tüm ticari markalar, ünvanlar ve logolar, amblem, slogan, resim ve sair unsurlardan doğan her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Dükkan54´e ait olup Kullanıcılar tarafından Dükkan54´e açık yazılı izni olmadıkça hiçbir suretle kullanılamaz kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, işlenemez, kamuya sunulamaz, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez, materyaller üzerinde değişiklik yapılamaz.

4. MÜCBİR SEBEPLER 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde Dükkan54´ün herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep, Dükkan54´ün makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

5. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Sakarya Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

6. GEÇERLİLİK

İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu veya herhangi bir resmi mercii ya da mahkemeler tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.
7. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları Dükkan54 tarafından Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu Kullanım Koşullarını ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Web Sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.